Om Talent & Elite

Helsingør Kommune er en af Team Danmarks 24 Elitekommuner. Vi samarbejder om idrætstalenterne, så de får bedst mulige rammer i talentudviklingsmiljøer. Der er attraktive uddannelsestilbud, hvor der er plads til 2 ugentlige skemalagte træningstilbud om morgenen. De talentfulde unge idrætsudøvere skal kunne udvikle sig både fagligt og sportsligt. Der arbejdes aktivt på at udvikle talenter, som kan begå sig på ungdomslandsholdsniveau og ikke mindst på den lange bane som senior atleter. I Helsingør finder du

  • Attraktive talentudviklingsmiljøer
  • Mulighed for at kombinere skole- og elitesport
  • Sportsligt set-up omkring idrætstalenterne
  • Talentudviklingsmiljøer der kan skabe udøvere til ungdoms- og seniorlandsholdsniveau

Helsingør Talent & Elite består af idrætskoordinatorer, instruktører og sundhedsfagligt personale, som støtter og udvikler de unge idrætsudøvere. Alle som er involveret i Helsingør Talent & Elite har en baggrund inden for sportens verden samt stor erfaring fra arbejdet med eliteidræt. Alle ansatte ved Helsingør Talent & Elite brænder for at arbejde med de unge ambitiøse idrætstalenter. 

Helsingør Talent & Elite sikrer en samlet talentstrategi i kommunen og er ansvarlig for samarbejdet med Team Danmark. Helsingør Talent & Elite og klubberne med prioriteret idræt arbejder sammen om at fastholde fokus på talentudvikling og eliteidræt på tværs af discipliner.

Vi arbejder lige nu særligt sammen med klubberne inden for atletik, tennis, svømning, fodbold, håndbold, golf og sejllads om at skabe fremtidens idrætsstjerner.

Idrætslinjen og Helsingør Eliteidræts Akademi udgør tilsammen Helsingør Talent og Elite, som tilbyder unge talentfulde idrætsudøvere et koordineret skole- og træningstilbud fra 7. klasse op til endt ungdomsuddannelse. Idrætslinjen er for talentfulde idrætsudøver fra 7.-9. klasse, mens Helsingør Eliteidræts Akademi er for samme målgruppe og for elever i 10. klasse eller på ungdomsuddannelserne.

Helsingør Talent og Elite arbejder ud fra en samlet talentstrategi, således at der er mulighed for et sammenhængende forløb på idrætslinjen i folkeskolen og videre på HEA i 10. klasse og på ungdomsuddannelserne. Der er et tæt samarbejde mellem Helsingør Talent og Elite og de respektive uddannelsesinstitutioner. I en kort oversigt:

  • Idrætslinjen og Helsingør Eliteidræts Akademi udgør tilsammen Helsingør Talent og Elite og er ansvarlig for en samlet talentstrategi
  • Koordineret skole- og træningstilbud fra 7. klasse op til endt ungdomsuddannelse
  • Tæt samarbejde mellem Helsingør Talent og Elite og de respektive uddannelsesinstitutioner.

Helsingør Talent & Elite er dagligt og i praksis den enhed, der forvalter handleplanerne med Team Danmark og specialforbund. HTE tager initiativer i forhold til nye mål og handlinger for at fremme talentudviklingen i de forskellige idrætsdiscipliner og på tværs af klubber. Eliteidrætsudvalget med formændene for de prioriterede klubber er med til at sikre at tingene føres ud i livet og sætte retning på arbejdet.