Helsingør Eliteidræts Akademi

Formålet med HEA er at kombinere skolegang og sportslig udvikling
for udøvere på ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Helsingør Kommune.

Om Helsingør Eliteidræts Akademi (HEA)

HEA er en del af Helsingør Talent & Elite. Formålet med HEA er at kombinere skolegang og sportslig udvikling for udøvere på ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Helsingør Kommune.

Målgruppen er talentfulde idrætsudøvere med klub eller bopæl i Helsingør Kommune, som går i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse i Helsingør.

En af fordelene ved Helsingør Talent & Elite er, at vi er tæt på udøverne og vi skaber de optimale rammer for udøverne, således at sport og skole går hånd-i-hånd.

Udøverne har altid mulighed for at få sparring og vejledning i relation til koordinering og planlægning af skolegang og sport.

Vi er altid til rådighed og klar til at hjælpe udøverne - også når de svære perioder melder sig.

Optagelse på Helsingør Eliteidræts Akademi (HEA)

Udøvere fra alle idrætsgrene kan søge om optagelse på HEA.

Der kan søges om optagelse til det kommende skoleår ved udfyldelse af HEA's ansøgningsskema.

Sidste frist for modtagelse af ansøgningsskema er 1. marts inden det kommende skoleår, men der må gerne søges før.

Man vil som ansøger først blive vurderet på det sportslige niveau ved en prøvetræning og/eller via kontakt til klubtræner eller specialforbund.

Ansøgning til HEA er uafhængig af den egentlige studieansøgning via uddannelsesplanen i optagelse.dk. Ansøgeren skal således både søge om studieoptagelse via optagelse.dk og søge HEA via ansøgningsskemaet.

Elever der ønsker at søge ind på STX skal være opmærksomme på at de skal søge ind på nogle udvalgte studieretninger for at kunne tilbydes det optimale HEA-forløb med blandt andet skemalagt fri til morgen træning.

optagelse.dk bør det tydeligt noteres at ansøgeren har søgt ind på HEA.

Efter optagelse på HEA er der løbende evaluering af elevens tilknytning til HEA. Denne vurdering tager udgangspunkt i elevens sportslige niveau, herunder træningsindsats og elevens skolemæssige indsats.

Ophører samarbejdet med HEA påvirker det ikke den studieplads man har fået tilbudt, og man kan derfor sagtens fortsætte i samme klasse.

Ved optagelse på HEA vil der være et opstartsgebyr på 2000,- som betales én gang ved optagelse.

Helsingør Eliteidræts Akademi tilbyder

 • 2 skemalagte morgentræninger
 • Tilknyttet uddannelsesmentor på din uddannelse
 • Team Danmark undervisningskoncept
 • Hjælp og vejledning til koordinering af sport og skole
 • Årlig camp med idrætsfagligt og socialt udbytte
 • Sportsligt netværk på tværs af sportsgrene og klassetrin
 • Godkendt sportsligt fravær
 • HEA har tilknyttet fysioterapeut og sportspsykologisk konsulent
 • CRAFT tøjpakke med HEA-logo og eget tryk

HEA uddannelsespartnere

Samarbejde

HEA samarbejder med alle ungdomsuddannelser og 10. klasse i Helsingør Kommune.

HEA ønsker at tilgodese eleverne bedst muligt ved at samle dem på udvalgte studieordninger/linjer på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Dette af hensyn til den interne forståelse, der ligger HEA-eleverne imellem og de andre ’normale’ elever, som derfor får en forståelse for HEA-elevernes hverdag og prioriteringer.

Helsingør Gymnasium, STX

 • Alle studieretninger

Espergærde gymnasium, STX

 • Flere studieretninger

UNORD

 • Erhvervsuddannelser (tømre og sejlmager)

Andre uddannelser med HEA-ordning

 • 10. klasse skolen
 • HF & VUC Nordsjælland - HF enkeltfag

Bestyrelsen for Fonden Helsingør Eliteidræts Akademi

HEA's bestyrelse består af:

Claus Christoffersen (Formand for Idræt & Fritidsudvalget, S)

Anna Viola Hammer (Områdeleder Idræt & Fritid)

Lars Heeno (Helsingør Svømmeklub)

Finn Moseholm (FC Helsingør A/S)

Michael Melbye (Snekkersten Skotterup Sejlklub)

Tina Steinbrenner (UNORD)

Claus Madsen (Helsingør Gymnasium)

Rasmus Storm Hakmann (DPL Skolen ved Rønnebær Allé)